آخرین خبر ها


در زیر میتوانید از آخرین خبر ها و تحولات نمایشگاه با خبر شوید

Make Money From Home – 6 Reasons for You To Use Home

Homemade acne cure information is through with some mix and with the use of natural constituents. It could appear difficult to believe but without sugar coating, […]

Eat Delicious, Real Food And Melt there Are Various Weight as Well As! Here’s How

giam can cho nguoi dau da day Drink green tea supplement twice the day avoiding your regular coffee or tea. Green teas naturally boosts metabolism. Additionally, […]
The Best Skin Care Products Your Skin Will Love
<img src="http://image.baidu.com/search/http:%5C/%5C/hwzone.com%5C/media%5C/2%5C/e%5C/p%5C/asus-x452ep_3.jpg" alt="y giúp b55n có th69 ch55y 040661c n” style=”max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;”>lam dep dang Rapid growth of skin merely because of pregnancy or weight […]

ثبت نام و عضویت

جهت حضور فعال در نمايشگاه و جلوگيري از اتلاف وقت در هنگام ورود به محوطه نمايشگاه بهترين راه بهره گيري از تكنولوژي اطلاعات در اين زمينه مي باشد. لذا به منظور سهولت در امر بازديد و حضور در نمايشگاه و همايش نسبت به ثبت نام اقدام نماييد.

ثبت نام غرفه داران ثبت نام بازديد

گالری تصاوير


تصاویر منتخب دوره های قبل همايش و نمایشگاه صنعت خوراك Iran FeedExpo
  • مراسم افتتاحیه
  • برگزاری همایش های علمی
  • حضور شرکتهای معتبر بین المللی
  • تقدیر از مشارکت کنندگان
  • نمونه کار