افزایش کیفیت محصولات خوراک آماده گامی برای دسترسی به غذای سالم/ فیداکسپو، آیینه تمام نمای فعالیت حرفه ای زنجیره های تولید صنعت خوراک

رییس هیات مدیره انجمن تولید و صادرکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، فیداکسپو را آیینه تمام نمای فعالیت حرفه ای زنجیره های تولید صنعت خوراک آماده دانست و گفت: افزایش کیفیت محصولات خوراک گامی در راستای دسترسی افراد جامعه به غذای سالم است.

صنعت خوراک، تحول بزرگی در کیفیت و کمیت محصولات پروتئینی ایجاد کرد/ حذف خوراک سنتی در پنج سال آینده

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، پیش بینی کرد که تا پنج سال آینده خوراک سنتی در ایستگاه های پرورش حذف شود و افزود: صنعت خوراک آماده تحولات بزرگی در کیفیت و کمیت محصولات پروتئینی کشور ایجاد کرده است.

نمایشگاه های تخصصی پاسخگوی نیازهای صنعت است/ تاثیر فیداکسپو در حذف واسطه های خوراک آماده

مدیر عامل تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان گلستان، برگزاری همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی فیداکسپو را در حذف واسطه ها موثر دانست و تصریح کرد: نمایشگاه های تخصصی پاسخگوی نیازهای این صنعت هستند و نمایشگاه های عمومی نمی توانند موثر واقع شوند.

صنعت خوراک می تواند عامل بازدارنده یا پیشرفت صادرات در صنعت طیور باشد/ کاهش هزینه های تولید برای رقابت پذیری در بازارهای جهانی

قائم مقام خانه کشاورز، از صنعت خوراک آماده به عنوان بزرگ ترین عامل بازدارنده یا پیشرفت صادرات در صنعت طیور یاد کرد و گفت: این صنایع می توانند با تولید محصولات جدید، هزینه های تولید در واحدهای پرورش را کاهش دهند تا محصولات پروتئینی ما قابل رقابت در بازارهای جهانی باشند.