فیداکسپو، عرصه ای برای رقابت کارخانجات خوراک آماده/ لزوم تغییر قوانین در راستای حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

مرغدار نمونه کشور، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری سومین همایش و نمایشگاه جانبی فیداکسپو۲۰۱۷ ، آن را عرصه ای برای رقابت بیشتر تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان دانست و افزود: در راستای حمایت از صنعت خوراک آماده، برخی قوانین نیز باید تغییر کند.
فیداکسپو

خوراک آماده حاصل تکنوژی و دانش روز دنیاست/ فیداکسپو فرصت مناسبی برای کارخانه های خوراک آماده

عضو هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و مدیر عامل شرکت تعاونی کارخانه‌های خوراک فارس، برگزاری فیداکسپو در کشور را فرصت مناسبی برای کارخانه های تولید خوراک دانست و افزود: خوراک آماده حاصل تکنولوژی و دانش روز دنیاست که تاثیر بسزایی در بهبود ضریب تبدیل دارد.

تولید خوراک آماده تا پایان سال ۱۵ درصد افزایش می یابد/ تاثیر فیداکسپو بر بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صنعت دام، طیور و آبزیان

دبیر انجمن کارآفرینی توسعه ملی پبش بینی کرد تا پایان امسال تولید خوراک دام، طیور و آبزیان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: بخشی از این افزایش تولید می تواند زیر تاثیر برگزاری فیداکسپو باشد که در بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صنعت دام، طیور و آبزیان کشور اثر مطلوبی خواهد گذاشت.

فید اِکسپو نقطه عطف صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان ایران است

مسعودی، مدیر مسوول نشریه دنیای کشت و صنعت و بنیان گذار همایش و نمایشگاه فیداکسپو در یادادشتی از ضرورت برگزاری همایش و نمایشگاه های تخصصی اینچنینی و نقش این همایش و نمایشگاه های بین المللی در ارتقا صنعت خوراک دام طیور و آبزیان سخن گفت.