فیداکسپو فرصتی برای کاهش ضریب تبدیل خوراک و افزایش بهره وری صنعت باشد / پیشنهاد برگزاری یک کارگروه تخصصی با حضور فعالان صنعت برای یک جمع بندی علمی

خلج ، رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فیداکسپو عنوان کرد: نمایشگاه فیداکسپو می تواند فرصتی برای کاهش ضریب تبدیل خوراک دام طیور و آبزیان باشد و میزان بهره وری در این صنعت را افزایش دهد. همچنین بهتر است با تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور فعالان این صنعت؛ به یک جمع بندی علمی رسید.

فیداکسپو باید سطح کارخانجات خوراک را ارتقا دهد و استفاده از خوراک صنعتی را ترویج کند / زنجیره ها باید وارد کننده نهاده هایشان باشند

طهماسبی، رییس هیات مدیره هلدینگ ساوانا ( دانه پاک خزر)؛ تاکید کرد: نمایشگاه فیداکسپو فرصتی برای ارتقا سطح کارخانجات و استفاده از خوراک آماده صنعتی بهداشتی و فرآوری شده شود. همچنین برای تامین مواد اولیه با کیفیت زنجیره ها باید خودشان وارد کننده نهاده هایشان باشند تا بتوان بحث واردات را سامان داد.

فیداکسپو ۹۳ الگویی برای تولید خوراک با کیفیت و بهبود ضریب تبدیل بود / بهبود راندمان خوراک با استفاده از بقایای کشاورزی ، باغی و کارخانجات صنایع غذایی

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: نمایشگاه فیداکسپو سال ۹۳ الگویی مناسب برای تولید خوراک با کیفیت و بهبود ضریب تبدیل و روش های کاهش ضایعات خوراک بود. همچنین برای بهبود راندمان خوراک قصد داریم طرح بهبود راندمان خوراک در واحد های دامداری روستایی با استفاده از بقایای کشاورزی، باغی و کارخانجات صنایع غذایی را اجرا کنیم.

شرکت در همایش های تخصصی و بازید از کارخانجات اروپایی صنعت خوراک در ایران را ارتقا داد

نایب رییس هیات مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان کشور عنوان کرد: برگزاری تورهای تخصصی دام و طیورو بازدید از کارخانجات صنعتی باعث ورود نوآوری در این صنعت شد. همچنین پیشنهاد شد مواداولیه مانند ذرت سویا با نظارت و آزمایشات دقیق تر وارد کشور شوند و یک نماینده بخش خصوصی به عنوان ناظر همراه با سازمان دامپزشکی در مبادی ورودی حضورداشته باشند.