شیوه برگزاری نمایشگاه ها در ایران باید تغییر کند / دعوت از کمپانی های خارجی معتبر برای ارتقا صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران با تاکید بر این که شیوه برگزاری نمایشگاه های تخصصی در ایران باید تغییر کند؛ عنوان کرد: در کوتاه مدت باید از تجربه برگزاری نمایشگاه های موفق دنیا در این صنعت بهره بگیریم و در بلند مدت بخش داخلی تلاش کند با ایده نو و دستاورد جدید وارد نمایشگاه شود تا به نتیجه مطلوب تری برسیم.

کارخانجات خوراکی در فیداکسپو شرکت کنند که دارای پروانه بهداشتی وپروانه ساخت باشند / کارخانجاتی که کد IR دارند در اولویت قرار بگیرند

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور تاکیید کرد: بهتر است کارخانجاتی که در این نمایشگاه شرکت کنند که دارای پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور باشند و در عین حال تولیدات این کارخانجات دارای پروانه ساخت از سوی سازمان دامپزشکی باشد .

جایگاه علمی و آموزشی نمایشگاه های تخصصی خروجی بهتری برای صنعت دارد / نمایشگاه‌های تخصصی باید بستری برای بهبود صادرات و نمایش صنایع برتر باشد

سالار پیشه؛ مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی با تاکید بر این که نمایشگاه های حوزه خوراک دام، طیور و آبزیان باید با نمایش صنایع برتر و نوآوری همراه باشد تا زمینه صادرات را برای ما فراهم کند؛ اظهار داشت: بعد علمی و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در ارتقای کییفیت خوراک دام طیور و آبزیان موثر خواهد بود.

فیداکسپو دوره گذشته یک نمایشگاه تخصصی موفق بود / نمایشگاهی که فرصتی برای کاهش ضریب تبدیل خوراک کارخانجات و کاهش هزینه های پرورش است

محقق ، رییس گروه بهداشت خوراک دام و صنایع وابسته سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر این که نمایشگاه فیداکسپو در دوره گذشته یک همایش و نمایشگاه تخصصی موفق بود؛ اظهار داشت: این همایش و نمایشگاه فرصتی است تا هزینه های پرورشی در حوزه طیور کاهش پیدا کند و ضریب تبدیل خوراک کاخانجات کمتر شود.