نمایشگاه تخصصی فیداکسپو بر پیشرفت صنعت خوراک دام موثر است

حضور تکنولوژی های روز دنیا در نمایشگاه تخصصی فیداکسپو بر پیشرفت صنعت خوراک دام موثر است

سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد: وجود چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند برای مرغداران و تولیدکنندگان دام موثر باشد اما در شرایط فعلی که ما قرار داریم با توجه به وابستگی شدید ما به خارج که میزان واردات امسال را به ۱۵ میلیون تن خواهد رساند ...
فیداکسپو

اقبال خوب نمایشگاه تخصصی فیداکسپو در بین صاحبان صنایع و تولیدکنندگان

رضا افتخار الدین مدیرعامل تعاونی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان استان گلستان اظهار کرد: نمایشگاه فیداکسپو فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع است که نتایج خوبی را هم به همراه داشته است ...
خوراک آماده

فیداکسپو مکانی برای ارائه ایده های نو و رقابت با دنیا / دولت تک نرخی کردن ارز مشکلات صنعت خوراک را حل میکند

احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور اظهار کرد: سه نهادهای که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص داده به وفور وارد کشور شده است اما تجار در حق دولت و تولیدکننده کم لطفی می‌کنند و با تأخیر در ارسال و بارگیری به تولید کننده لطمه وارد می‌کنند.
فیداکسپو

فیداکسپو بستر مناسبی برای انتقال تجربه و افزایش دانش است

امیر میران عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام کشور اظهار کرد: تمام اتفاقات و نامه نگاری ها و اخذ مجوزها با یک نامه وزیرصنعت تغییر می‌کند و ثباتی در صنعت خوراک دام وجود ندارد.