در اینجا نمای کامل نقشه نمایشگاه را مشاهده می کنید که با کلیک کردن روی هر غرفه اطلاعات کامل هر غرفه را دریافت می کنید.

ــــــــــــ نشانگر غرفه های موجود میباشد

ــــــــــــ غرفه های رزرو شده را مشخص میکند