یکی از خصوصیات منحصر به فرد نمایشگاه صنعت خوراک Iran Feed Expo  که آنرا با بقیه نمایشگاه هایی که در کشور برگزار می شوند متمایز می کند، علاوه بر تخصصی بودن موضوع برگزاری، کمک به بالابردن سطح دانش و علوم روز و تکنولوژی های نوینی است که بطور همزمان در بقیه کشور ها در جهت بالابردن راندمان تولید خوراک از آن استفاده می شود .

در ادوار قبلی این نمایشگاه، در هر دوره ۱۲ عنوان همایش کاربردی توسط کارشناسان داخلی و متخصصان بین المللی صنعت خوراک ارایه گردید که در نظر سنجی های بعمل آمده این همایش ها مورد استقبال بسیاری از بازدیدکنندگان صنعت خوراک قرار گرفت و همگی به این نکته اذعان داشتند که این چنین همایش هایی که به بالابردن سطح دانش متخصصان تغذیه کمک میکند بسیار کاربردی می باشد .

در ششمین دوره Iran FeedExpo نیز مانند دوره های گذشته سعی گردیده که با توجه به تکنولوژی های نوین جهانی همایش هایی علمی – کاربردی برای متخصصین در کنار این نمایشگاه برگزار شود.

 

لیست همایش هایی که همزمان با برگزاری نمایشگاه برگزار می شوند به شرح ذیل می باشد:

روز / ساعت ۱۰٫۰۰-۱۱٫۳۰ ۱۲٫۰۰-۱۳٫۳۰ ۱۴٫۰۰-۱۵٫۳۰ ۱۶٫۰۰-۱۷٫۳۰
چهار شنبه ۹۹٫۰۶٫۱۲  افتتاحیه
پنجشنبه ۹۹٫۰۶٫۱۳
جمعه ۹۹٫۰۶٫۱۴ —-
جدول همایش های 1395

جدول همایش های ۱۳۹۵

جدول همایش های 1396

جدول همایش های ۱۳۹۶

جدول همایش های 1397

جدول همایش های فید اکسپو ۱۳۹۷

جدول همایش های فید اکسپو 1397

جدول همایش های فید اکسپو ۱۳۹۸